Pražia Apie Mintys Susisiekti

MOKYTOJŲ PAŠAUKIMAS

Jis [mokytojų luomas] vyriausiai tuo yra svarbus, kad tauton ateinantiems jauniems, bet ir kitiems ir senesniems žmonėms atveria tautos gyvatos rūmus, taip, kad tie žmonės tad čia gali patys būti tos gyvatos tvirtintojai ir augintojai. Mokytojų uždavinys yra kiekvieną tautos vaiką padaryti tautos gyvybės veiksniu, kūrybos tarnu. Šį [uždavinį] reikėtų kiekvienam mokytojui nujėgti kaip savo gyvenimo esmę.

Vydūnas. Tautos gyvata: filosofiški-sociologiški aiškinimai. Tilžė: Rūta, 1920, p. 111.

© gfotog.lt