Pražia Apie Mintys Susisiekti

KAM PRIKLAUSO ATEITIS

...Kaip ir mano mylima šalis, taip ir kiekviena valstybė, atstovaujama šioje salėje, turi savitą istoriją, kultūrą ir paveldą, kuriuos verta ginti ir gerbti, nes tai suteikia mums nepakartojamą galią ir potencialą...

...Laisvasis pasaulis turi labai branginti savo tautinius pagrindus. Jis neturi stengtis jų pašalinti arba pakeisti...

...Tiesa yra paprasta: jei norite laisvės, didžiuokitės savo šalimi. Jei norite demokratijos, išlaikykite savo suverenumą. Ir jei norite taikos, mylėkite savo tautą. Išmintingiems lyderiams jų žmonių ir tautos gėris visuomet yra svarbiausias. Ateitis nepriklauso globalistams, ateitis priklauso patriotams. Ateitis priklauso suverenioms ir nepriklausomoms valstybėms, kurios gina savo piliečius, gerbia savo kaimynus ir gerbia skirtumus, kurie kiekvieną šalį daro ypatinga ir nepakartojama...

...Šiandien aš turiu žinutę tiems atvirų sienų aktyvistams, kurie prisidengia socialinio teisingumo retorika: jūsų veiklos kryptys (angl. policies) yra neteisingos, – sakė D. Trumpas, pridurdamas, kad atvirų sienų politika nusikaltėlių aukomis paverčia nekaltus vyrus, moteris ir vaikus...

...Masinės informacijos priemonės ir akademiniai steiginiai atvirai puola mūsų istoriją, tradicijas ir vertybes...

...Mums yra žinoma, kad Jungtinės Tautos daugelyje projektų bandė įtvirtinti globalią teisę tiesiog iki gimdymo momento daryti abortus pagal užsakymą, finansuojamus mokesčių mokėtojų sąskaita. Globalūs biurokratai visiškai neturi teisės kėsintis į valstybių, siekiančių užtikrinti nekaltų gyvybių apsaugą, suverenitetą...

...Tikrąjį šalies gėrį gali užtikrinti tiktai ją mylintys piliečiai, kuriuos įkvepia jos istorija, jos kultūra, vertinantys jos vertybes, mylintys jos tautą ir žinantys, kad jeigu jie nesukurs ateities, jie ją praras. Patriotai mato šalį ir jos likimą taip, kaip to nepadarytų niekas kitas...

...Laisvė išsaugoma, suverenitetas ginamas, demokratija palaikoma, didybė įgyvendinama tiktai patriotų atsidavimo ir valios dėka. Jų dvasioje atsiranda galia priešinantis engimui, įkvėpimas kuriant paveldą, geranoriškumas ieškant draugystės ir narsa siekiant taikos. Mylėdami mūsų šalis pasaulį darome geresniu visoms valstybėms...

...Giliausias įnašas, kurį gali padaryti kiekvienas - aukštinti šalį, branginti kultūrą, gerbti istoriją, vertinti savo bendrapiliečius. Padarykite savo šalis stipriomis, klestinčiomis, ir teisingomis. Gerbkite visų piliečių orumą, ir taip pasieksite visus savo tikslus...

...Dievo pagalba mes kartu duosime atkirtį laisvės priešams ir nugalėsime orumą paminančiuosius. Mes nustatysime naujus gyvenimo lygio standartus ir pasieksime naujas žmoniškųjų pasiekimų aukštumas. Mes naujai atversime senovės tiesas, įminsime senovės paslaptis ir įgyvendinsime kvapą gniaužiančius atradimus. Ir mes sukursime dar nuostabesnę draugystę ir didelę darną tarp valstybių, kokios dar nebuvo prieš tai...

...Gerbiamieji kitų šalių vadovai: kelias į taiką ir progresą, laisvę, teisingumą ir geresnį pasaulį visai žmonijai turi prasidėti savos šalies teritorijoje...

JAV Prezidentas Donald Trump
(iš kalbos JT generalinėje Asamblėjoje 2019.09.24)

© gfotog.lt