Pražia Apie Mintys Susisiekti

GROŽIO IR DARNOS GALIA

...Mes turime stengtis, kad visi mūsų veiksmai būtų kupini grožio ir darnos. Kai savo mintyse pasieksime visišką pusiausvyrą, tuomet ir mūsų išorinis elgesys bei veiksmai bus visiškai darnūs. Kai jūsų vidinis ir išorinis elgesys bus darnus, tada per jus pasireikš aukščiausi virpesiai.

Gražus gyvenimas. Kokia didi ir tauri sąvoka. Statyti grožio pagalba – tai garbingas įsakas, duotas mums Didžiųjų evoliucijos Vadovų. Grožis – tai Darna, o Darna – tai ta aukšta būsena, kuri turi būti mūsų visų siekis. Grožis – tai filosofų šventasis akmuo, paverčiantis paprastuosius metalus grynu auksu, Grožis – tai labiausiai išbaigta išraiška, Grožis – tai galutinis tikslas.

Didieji menininkai giliausiai įtakoja mūsų gyvenimą. Jie kreipia mūsų pajautą ir skonį, jie žadina mūsų paslėptąjį matymą, jie turtina mūsų vidinį gyvenimą. Tik pagalvojęs apie tuos milijonus, kuriems padarė įtaką Leonardas da Vinčis, supranti jo žodžius apie tai, kad garbingas žmogus panašus į Dievą ir vertas pagarbos ne mažiau, nei bet kuri šventoji statula ar atvaizdas...

Sviatoslav Roerich

© gfotog.lt