Pražia Apie Mintys Susisiekti

KAS IŠ TIKRŲJŲ VYKSTA

Kaip pavyko pasiekti tokią išdavystę? Kaip tie, kurie mus valdo ne dėl bendrojo gėrio, o tam, kad maitintų pragaro, mirties ir vergijos mašiną, ėmė mus laikyti priešais? Atsakymas dabar aiškus: visame pasaulyje vardan iškreiptos laisvės sampratos mes palaipsniui išbraukėme Dievą iš visuomenės ir įstatymų. Mes paneigėme, kad yra amžinas ir transcendentinis pagrindas, galiojantis visiems žmonėms visais laikais, kurio turi laikytis valstybių įstatymai. Šį visišką principą pakeitėme asmenų savivale, pagrindu, kad kiekvienas yra savo paties įstatymų leidėjas. Vardan šios beprotiškos laisvės - kuri yra licencija ir laisvamanybė - mes leidome pažeisti Dievo Įstatymą ir prigimties įstatymą, įteisindami vaikų žudymą motinos įsčiose, net iki pat gimimo; ligonių ir senelių žudymą ligoninių palatose; išgamtinės šeimos ir santuokos naikinimą; pripažindami teisę į ydas ir nuodėmę, iškeldami asmenų iškrypimus aukščiau už visuomenės gerovę. Trumpai tariant, mes sugriovėme visą dorovinę tvarką, kuri yra būtinas žmonių įstatymų ir visuomeninio gyvenimo pagrindas. Jau IV a. pr. m. e. Platonas apie tai rašė savo paskutiniame veikale "Įstatymai" ir Atėnų politinės krizės priežastį įvardijo būtent dieviškosios tvarkos - Kosmoso - pažeidime tarp šių amžinųjų pagrindų ir žmogiškųjų įstatymų.

Didžiuokitės savo, kaip Amerikos patriotų, tapatybe ir tikėjimu, kuris turi gaivinti jūsų gyvenimą. Neleiskite, kad kas nors verstų jus jaustis menkesniais vien dėl to, kad mylite savo Tėvynę, kad sąžiningai dirbate, kad norite apsaugoti savo šeimą ir auklėti vaikus sveikomis vertybėmis, kad gerbiate pagyvenusius žmones, kad saugote gyvybę nuo prasidėjimo iki jos savaiminės pabaigos. Nesileiskite įbauginami ar pamokomi tų, kurie skleidžia bedvasį pasaulį, kuriame beveidė valdžia verčia jus niekinti Dievo Įstatymą, nuodėmę ir ydas pateikia kaip leistinas ir pageidautinas, niekina teisingumą ir dorovę, naikina prigimtinę šeimą ir skatina baisiausius iškrypimus, planuoja bejėgių ir silpnų būtybių mirtį ir išnaudoja žmoniją siekdama naudos sau bei valdžios išsaugojimo.

Arkivyskupas Karlo Marija Vigano. Iš pranešimo Amerikos žmonėms

© gfotog.lt