Pražia Apie Mintys Susisiekti

Kas nutinka žemei ir žmogui, naikinant miškus ir biologinę įvairovę

Per tokį iškirtimą girių atidengia žiemryčiui, kursai pavasarop, ledui tirpstatnt, ir rudenį plikšalais pūsdamas, ištraukia ne vien vandenį, bet ir žolių šaknis, dėl to tankiai girdima dejuojant, jog pievos neželiančios, javai lig ūksmės neįgavę išdžiūsta.

Simonas Daukantas

Pakanka pažvelgti į istoriją, kad suprastume, - miškų naikinimas pakerta, o po to išsekina nacijos jėgas lygiai taip nenumaldomai, kaip naktis keičia dieną. Gamta sukuria sąlygas žmonijos vystymuisi, ir jos dėsnių nepaisymas negali nenuvesti pragaišties link.

E.P. Blavatskaja

© gfotog.lt