Pražia Apie Mintys Susisiekti

ŽYGIO, SAUGOMOMS TERITORIJOMS APGINTI, MANIFESTAS

1. Miškuose prioritetą teikti visuomeniniams ir GAMTOSAUGINIAMS poreikiams.
2. Nedelsiant uždrausti kirtimus SAUGOMOSE teritorijose ir moksliškai įvertinti, bei pateikti visuomenei padarytą aplinkai žalą.
3. ATSISAKYTI miškų naudojimo skirstymo į grupes ir reorganizuoti taip, kad atitiktų visų poreikius.
4. Prieš išduodant kirtimo leidimus, privalomas aktyvus ir savalaikis VISUOMENĖS ĮTRAUKIMAS į procesą, suteikiant jai sprendžiamąjį balsą.
5. UZDRAUSTI žaliavinės medienos eksportą.
6. Medienos Lietuvoje kirsti tik tiek, kiel reikia LIETUVOS GYVENTOJŲ POREIKIAMS.
7. Naudoti mūsų APLINKAI TINKAMĄ miško techniką; prieš ir po atlikti ekologinį vertinimą.
8. Vykdyti MODERNIAUSIĄ miškų inventorizaciją ir miškų naudojimo kontrolę.
9. Pagrindinė miško sektoriaus funkcija - kurti ir didinti ne medienininę miško PRIDĖTINĘ VERTĘ (rekreacija, kultūrinės paslaugos, atkuriamosios paslaugos, antriniai miško ištekliai ir t.t.).
10. Iš naujo įvertinti brandžių ir natūralių miškų vertę ir formuoti girių ir busimų SENGIRIŲ masyvus.
11. Visiškai uždrausti ĄŽUOLYNŲ kirtimą.
12. Prioritetą teikti NATŪRALIAM miškų atsikūrimui, o atkuriant ir plečiant mišką vadovautis HOLISTINĖS miškininkystės principais.

Labanoras 2018.10.13.

© gfotog.lt