Pražia Apie Mintys Susisiekti

NE VIEN MOKSLAS SVARBU

Klysta, labai klysta tos karštos, jaunos galvos, kurios mano, jog lietuviams užtenka tik moksliško išsilavinimo. Šviesos tikrai reikia, bet mokslas be tikėjimo (religijos) dar neišaukština žmogaus, neįkvepia dorų ir aukštų jausmų, nepakelia dvasios, nesušildo atšalusios širdies. Tėvynės mylėtojai, jei išsižada tikro tikėjimo, tai neturi tikro įsitikinimo, greit netenka ir meilės tėvų žemei, nes nemato tikros saulės, kuri mus šildo. Nenoriu sakyti, kad tik dėl to, kad mūsų tėvynės gerovė to reikalauja ir kad šventas tikėjimas yra išsigelbėjimas nuo pražūties..

Maironis

© gfotog.lt