Pražia Apie Mintys Susisiekti

TAUTOS SVARBA

Todėl ir kiekviena tauta esamybei yra svarbi. Nėra nė viena toks niekis, kurs gali būt šalinamas. Ji yra parėjusi iš amžinojo kūrėjo valios, ir ji tarnauja jo tikslams. Tiktai to nedarydama, ji miršta. Gyvos galios tuomet neplūsta jos gyslose, ir ji padžiūsta. Ir šitą matant, aiškiai galima suprast, kurs bus nors artimu laiku vienos antros tautos likimas, ir kas darytina, tautai norint išlikt.

Vydūnas. „Tautos gyvata" 30psl.

© gfotog.lt