Pražia Apie Mintys Susisiekti

VALDŽIAVOS UŽDAVINYS

Valdžiava turi būti kiekvienam tautos vaikui geriausia ir tinkamiausia sąlyga ir priemonė apreikšt aukščiausiajam jo žmoniškumui.

Vydūnas. Tautos gyvata. 1920 m. 127 psl.

© gfotog.lt