Pražia Apie Mintys Susisiekti

UGDYMAS TEOSOFIŠKAI

Visų pirma vaikams reikia įteigti pasitikėjimą savo jėgomis, mokyti juos mylėti visus žmones, altruizmo, tarpusavio geranoriškumo ir gailestingumo, ir, negana to, - mokyti savarankiškai mastyti ir protauti. Mes grynai mechaninį atminties darbą sumažintume iki minimumo ir pasišvęstume tų vidinių jausmų, gabumų ir paslėptų galimybių vystymui ir miklinimui. Mūsų siekiamybė - elgtis su kiekvienu vaiku kaip su individualybe ir ugdyti jį taip, kad jo jėgos atsiskleistų kuo darniau ir tolygiau, o jo ypatingi polinkiai pilnai gamtiškai išsivystytų. Mes turime ugdyti laisvus vyrus ir moteris, laisvus intelektualiai, laisvus doroviškai, be išankstinių nuostatų visais atžvilgiais, ir aukščiau visko - nesavanaudiškus. Ir mes tikime, kad daug ko, jeigu ir ne viso to, galima pasiekti teisingu ir tikrai teosofiniu švietimu.

E.P. Blavatskaja

© gfotog.lt